Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Piątek
17.05.2002
Sejm przygotował projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Zakłada on korzystne dla franchisingu w Polsce zmiany.
 

Projekt przewiduje zniesienie zakazu, ustanowionego w art. 163 ust. 2, do udzielania sublicencji na używanie znaku towarowego. Prawo własności przemysłowej w obecnym brzmieniu nie przewiduje bowiem możliwości udzielenia sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego. Zakaz ten znacznie utrudnia i ogranicza przedsiębiorcom swobodę działalności gospodarczej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedsiębiorca, który używa cudzego znaku na podstawie licencji będzie mógł upoważnić kolejnego przedsiębiorcę do posługiwania się tym znakiem, czyli udzielić sublicencji. Zgodnie z nowelą sublicencja może być udzielona jedynie w zakresie, w jakim przysługuje licencjobiorcy. Właściciel znaku będzie mógł zaprotestować, kiedy licencjobiorca lub sublicencjobiorca przekroczy uprawnienia, jakie otrzymał w umowie licencyjnej (sublicencyjnej). Będzie miał prawo zażądać, aby licencjobiorca (sublicencjobiorca) wycofał się i zapłacił za uzyskane bezpodstawnie korzyści oraz naprawił szkody. Jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, roszczeń tych właściciel znaku będzie mógł dochodzić przed sądem.

W projekcie noweli przewidziano, iż miałaby ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aktualnie nad ustawą pracuje Senat.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018