20.05.2002

Bezskuteczny nakaz zapłaty

Zgodnie z orzeczeniem NSA nakaz uiszczenia kary pieniężnej nie pociąga za sobą skutków w zakresie egzekucji takiej należności

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł (sygn. IV S.A. 1719/00), że nakaz wpłaty do budżetu kary pieniężnej, zawarty w protokole kontroli, nie może być przedmiotem zaskarżenia do NSA.W uzasadnieniu sąd podał, że protokół nie jest ani aktem administracyjnym w indywidualnej sprawie, ani czynnością, o której mówi ustawa o NSA. Nakaz zapłaty nie rodzi zaś żadnych skutków w zakresie egzekucji należności, gdyż decyzję wydaje urząd skarbowy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0