20.05.2002

Reklamacja po reklamie

Rządowy projekt ustawy o sprzedaży konsumenckiej ma wydać walkę nieuczciwej reklamie

Zgodnie z projektem sprzedawca odpowiadać miałby nie tylko za sprzedaż towarów niepełnowartościowych, lecz także takich które nie posiadają w rzeczywistości cech prezentowanych w reklamie. Projekt znajduję się już w Sejmie.

Z końcem czerwca tego roku przestanie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów. Jeśli nowa ustawa nie zostanie uchwalona, do sprzedaży konsumenckiej będą miały zastosowanie ogólne zasady kodeksu cywilnego. Ochrona konsumenta przewidziana w jego przepisach ma jednak zbyt mały zakres. Ustawa ma sprecyzować obowiązki sprzedawców oraz uprawnienia konsumentów, gdy kupiony przez nich towar nie będzie miał cech, które przypisano mu w reklamie.

Więcej: Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 10 maja 2002.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0