31.01.2014

Składki ZUS w górę

To efekt podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku.

Pomimo, iż wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 zł) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 zł). Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 2247,60 zł (60 proc. x 3746 zł = 2247,60 zł). W związku z tym łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 772,06 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne). Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne została przedstawiona poniżej w tabeli:

Wysokość składek ZUS w 2014 roku

Składki ZUS dla nowych firm

W przypadku nowych firm podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 504 zł (30 proc. x 1680 zł = 504 zł). W związku z tym w 2014 roku łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 160,78 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne), przy czym szczegółowa wysokość poszczególnych składek przedstawia się następująco:

Wysokość składek ZUS w 2014 roku  

Warto wskazać, iż z preferencyjnego ZUS mogą korzystać przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym pamiętać należy, iż zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na ww. okres (okres 24 miesięcy nie ulega przedłużeniu o okres zawieszenia).

Wyższe koszty zatrudnienia pracownika

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów zatrudnienia pracowników. Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie brutto od stycznia 2014 roku będzie kosztował swojego pracodawcę 2028,43 złote, czyli o 96,59 złotych więcej niż w 2013 roku. Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie (finansowanych przez pracodawcę) została przedstawiona poniżej w tabeli.

Wysokość składek ZUS w 2014 roku  

Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0