02.03.2014

Urząd skarbowy kontroluje VAT

Wyjaśniamy kiedy spodziewać się kontroli, jaki ma przebieg i na co urząd skarbowy zwraca największą uwagę.

Polscy przedsiębiorcy nie mają łatwo – prowadząc firmę muszą sobie radzić ze skomplikowaną biurokracją i rozmaitymi przepisami, a także liczyć się z możliwością kontroli ze strony wielu urzędów. Najczęstszą kontrolą są „czynności sprawdzające” przed wypłaceniem nadwyżki podatku naliczonego. Podpowiadamy jaki jest zakres kontroli VAT, a także jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy.

Detektyw z lupą analizujący igłę.

Po kontroli podatkowej zostaje sporządzony protokół i od tego czasu przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Przyczyny kontroli

„Czynności sprawdzające” w zakresie podatku VAT to nic innego jak sprawdzenie czy przedsiębiorca prowadząc firmę stosuje się do przepisów prawa podatkowego. Jedną z najczęstszych przyczyn wszczęcia kontroli podatkowej jest wykazywanie przez przedsiębiorcę dużo większych niż zazwyczaj kwot podatku do zwrotu, szczególnie w przyśpieszonym terminie. Inną równie częstą przyczyną jest też wykazywanie dużych zakupów środków trwałych i żądanie bezpośredniego zwrotu znacznych kwot. Urząd skarbowy może zainteresować się daną firmą także wtedy, gdy podatnik deklaruje nadzwyczaj wysoki podatek naliczony i małą sprzedaż, albo gdy wykazuje duże kwoty transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warto pamiętać, że kontrolerzy mogą zechcieć sprawdzić również czy podatnik wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Składanie wielu korekt deklaracji również jest jedną z przyczyn kontroli.

Przebieg kontroli

Nie zawsze kontrola podatkowa jest przeprowadzana bezpośrednio w siedzibie kontrolowanej firmy - w niektórych przypadkach przeprowadza się ją w urzędzie skarbowym. Do typowych czynności urzędu skarbowego należą sprawdzenie zgodności kwot ujętych w deklaracji z zapisami w rejestrach VAT oraz weryfikacja zgodności zapisów w rejestrach VAT z dokumentami źródłowymi, czyli fakturami. Sprawdza się również faktury pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Przedsiębiorca może spodziewać się także tego, że kontroler zechce upewnić się co do prawidłowego dokumentowania zmniejszenia obrotu, np. zwrotu towaru przez osobę fizyczną – a zatem czy przedsiębiorca posiada oryginał paragonu, kartę gwarancyjną, protokół uznania reklamacji lub potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (firmę).

Do innych częstych działań urzędu skarbowego zalicza się sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, kontrolę stosowania właściwych stawek podatkowych i weryfikację tego czy moment powstania obowiązku podatkowego - np. zaliczki - został prawidłowo określony. Po kontroli podatkowej zostaje sporządzony protokół i od tego czasu przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Najczęstsze błędy w rozliczaniu podatku VAT

Najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy to przedwcześnie odliczany podatek, naliczony przy nabyciu towarów i usług, w stosunku do których prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Urząd skarbowy często zgłasza też zastrzeżenia odnośnie odliczenia przez firmę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodów osobowych. Kolejny „popularny” błąd na jaki polecamy zwrócić uwagę to błędne odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych. Równie często przedsiębiorcy mylą się przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Logo iFirma.pl
Mała księgowość internetowa ifirma.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0