Urząd skarbowy kontroluje VAT

Po kontroli podatkowej zostaje sporządzony protokół i od tego czasu przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag i wyjaśnień.
Niedziela
02.03.2014
Wyjaśniamy kiedy spodziewać się kontroli, jaki ma przebieg i na co urząd skarbowy zwraca największą uwagę.
 

Polscy przedsiębiorcy nie mają łatwo – prowadząc firmę muszą sobie radzić ze skomplikowaną biurokracją i rozmaitymi przepisami, a także liczyć się z możliwością kontroli ze strony wielu urzędów. Najczęstszą kontrolą są „czynności sprawdzające” przed wypłaceniem nadwyżki podatku naliczonego. Podpowiadamy jaki jest zakres kontroli VAT, a także jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy.

Przyczyny kontroli

„Czynności sprawdzające” w zakresie podatku VAT to nic innego jak sprawdzenie czy przedsiębiorca prowadząc firmę stosuje się do przepisów prawa podatkowego. Jedną z najczęstszych przyczyn wszczęcia kontroli podatkowej jest wykazywanie przez przedsiębiorcę dużo większych niż zazwyczaj kwot podatku do zwrotu, szczególnie w przyśpieszonym terminie. Inną równie częstą przyczyną jest też wykazywanie dużych zakupów środków trwałych i żądanie bezpośredniego zwrotu znacznych kwot. Urząd skarbowy może zainteresować się daną firmą także wtedy, gdy podatnik deklaruje nadzwyczaj wysoki podatek naliczony i małą sprzedaż, albo gdy wykazuje duże kwoty transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warto pamiętać, że kontrolerzy mogą zechcieć sprawdzić również czy podatnik wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Składanie wielu korekt deklaracji również jest jedną z przyczyn kontroli.

Przebieg kontroli

Nie zawsze kontrola podatkowa jest przeprowadzana bezpośrednio w siedzibie kontrolowanej firmy - w niektórych przypadkach przeprowadza się ją w urzędzie skarbowym. Do typowych czynności urzędu skarbowego należą sprawdzenie zgodności kwot ujętych w deklaracji z zapisami w rejestrach VAT oraz weryfikacja zgodności zapisów w rejestrach VAT z dokumentami źródłowymi, czyli fakturami. Sprawdza się również faktury pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Przedsiębiorca może spodziewać się także tego, że kontroler zechce upewnić się co do prawidłowego dokumentowania zmniejszenia obrotu, np. zwrotu towaru przez osobę fizyczną – a zatem czy przedsiębiorca posiada oryginał paragonu, kartę gwarancyjną, protokół uznania reklamacji lub potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (firmę).

Do innych częstych działań urzędu skarbowego zalicza się sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, kontrolę stosowania właściwych stawek podatkowych i weryfikację tego czy moment powstania obowiązku podatkowego - np. zaliczki - został prawidłowo określony. Po kontroli podatkowej zostaje sporządzony protokół i od tego czasu przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag i wyjaśnień.

Najczęstsze błędy w rozliczaniu podatku VAT

Najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy to przedwcześnie odliczany podatek, naliczony przy nabyciu towarów i usług, w stosunku do których prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Urząd skarbowy często zgłasza też zastrzeżenia odnośnie odliczenia przez firmę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodów osobowych. Kolejny „popularny” błąd na jaki polecamy zwrócić uwagę to błędne odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych. Równie często przedsiębiorcy mylą się przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Mobilna myjnia parowa w akcji.
Mała księgowość internetowa ifirma.pl

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Securing high grades made easy. Assignment help for every student at 20% off. Place your order now. 100% real content, 0% plagiarism, 24/7 live support. Flat 20% OFF on first...

152 wypowiedzi
ostatnia 18.10.2018
Sklepy ze zdrową żywnością

Czy faktycznie sklep ze zdrową żywnością oferuje wartościowe jedzenie ? Okazuje się, że sklepy internetowe posiadają lepszej jakości produkty w lepszych cenach....

1 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Biznes po stronie dobra

If you are in Delhi and want to make your day memorable then escort in Delhi is always ready to make your day memorable and wonderful by giving best services. Escorts in...

51 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Biznes po stronie dobra

When I was in Bangalore I booked Bangalore Escorts. She has perfect body figure and I was totally satisfied with the services from Female Escorts Service in Bangalore. She has...

51 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Biznes po stronie dobra

the overall populace who want to revel in or need to avail an incredibly trustworthy technique that gives you a danger to connect with them in a quicker way can also contact...

51 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Mały biznes dla kobiety

Warto sprawdzić się w branży dedykowanym kobietom jak moda, kosmetyki czy fitness jest naprawdę bardzo szeroki wybór, jeśli chodzi o pomysł na biznes dla kobiety wg....

37 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Biznes po stronie dobra

Our female’s work international too so that they keep tag of top pleasant models and impartial Escorts in Delhi. every girl has a fascinating and hot character so we are able...

51 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018
Biznes po stronie dobra

Our carrier paintings complete time in night and day so that you have 24 X 7 alternative for reserving. in case you don’t have any location and need to experience secretly we...

51 wypowiedzi
ostatnia 17.10.2018