13.04.2014

Oddam dług w dobre ręce

Firmy faktoringowe wychodzą naprzeciw problemom finansowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednym z problemów, z którymi mogą spotkać się małe i średnie przedsiębiorstwa jest trudność w uzyskaniu spłaty należności od dłużników. Długie terminy oczekiwania na uregulowanie należności powodują zatory finansowe w firmie i mogą prowadzić ją do utraty płynności finansowej.
- Ten problem często pojawia się przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Mali podwykonawcy dochodzący wypłaty należnych im środków są zwykle na straconej pozycji. Zarówno generalny wykonawca, jak i sam inwestor mogą sobie pozwolić na szukanie powodów, aby odraczać spłatę wymagalnej wierzytelności w nieskończoność – mówi Grzegorz Pardela, członek zarządu i dyrektor handlowy w Pragma Faktoring.

Ryzy banknotów 50 złotowych.

Podstawową różnicą między tradycyjną windykacją a faktoringiem jest moment zakupu usługi.

Samodzielnie prowadzona windykacja często nie przynosi skutków, a wysokie koszty postępowania egzekucyjnego skutecznie zniechęcają wierzycieli do powierzenia jej  firmom zewnętrznym. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług firm faktoringowych.  Wierzyciel sprzedaje należność faktorowi, który od tej pory bierze na siebie proces windykacji. Przedsiębiorca otrzymuje zapłatę w formie gotówki od razu po podpisaniu faktury. Uzyskane środki pozwalają mu na spłatę bieżących zobowiązań i kredytów, dzięki czemu firma odzyskuje płynność finansową.

Podstawową różnicą między tradycyjną windykacją a faktoringiem jest moment zakupu usługi. Windykator najczęściej wkracza w momencie, gdy inne metody odzyskania płatności zostały już wyczerpane, a dłużnik dalej nie płaci. Faktoring opiera się głównie na działaniu zapobiegawczym, przedsiębiorca decyduje się na takie rozwiązanie zwykle krótko po zawarciu transakcji, gdy należności nie osiągnęły jeszcze swojego terminu spłaty. Firma faktoringowa pobiera też dużo mniejszą prowizję od usługi – ok. 2-3 proc. wartości wierzytelności, podczas gdy za interwencję windykatora przedsiębiorca zapłaci nawet do 30 proc. wartości długu. Poza tym, oprócz wsparcia gotówkowego, faktoring pomaga także opracować inne rozwiązania pozwalające zachować płynność finansową.

- Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą faktoringową przedsiębiorca ma za sobą wsparcie dużej instytucji. W cenie usługi ekspert będzie mu służył wsparciem w zakresie wywiadu gospodarczego, weryfikacji prawnej zawartych umów i kontraktów, monitoringu spłat, czy sprawnym odzyskaniu należności na etapie zarówno polubownym, jak i sądowym – mówi Grzegorz Pardela.

Istnieją trzy rodzaje faktoringu: pełny, częściowy i mieszany. W pierwszym przypadku faktor nieodwołalnie bierze na siebie obowiązek spłaty całości zadłużenia. W drugiej sytuacji firma faktoringowa może odstąpić od wykonania umowy, jeśli dłużnik konsekwentnie nie płaci. Wierzytelność wraca wtedy do pierwotnego właściciela i to on jest zobowiązany do prowadzenia dalszej egzekucji. Trzeci, mieszany model, jest rozłożeniem odpowiedzialności pomiędzy faktora i  przedsiębiorcę - faktor przejmuje należność dłużnika, ale wyłącznie do pewnej kwoty,  reszta zobowiązań spoczywa dalej na wierzycielu.
(mt)

 

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Małgorzata Tomczak

dziennikarz
Napisz do autora