03.06.2002

Sąd Najwyższy o zwolnieniach pracowników

Zwalniając pracownika do zwolnienia pracodawca powinien dokonać oceny sytacji zatrudnionych

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 06.11.2001 (sygn. 675/00) wybór pracownika do zwolnienia powinien być dokonany przez porównanie sytuacji zatrudnionych w ramach takiej samej grupy pracowniczej. Jako taką rozumie się na przykład grupę osób wykonujących podobną pracę, zajmujących podobne stanowiska. Nie jest konieczne, a nawet pożądane uwzględnianie sytuacji wszystkich pracowników z danego zakładu albo z określonej komórki organizacyjnej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0