Chłodniej w raju podatkowym

Wprowadzenie mechanizmów eliminujących możliwość przesuwania dochodów do spółek w rajach podatkowych przewiduje projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych przyjęty przez rząd.
Wtorek
22.04.2014
Ministerstwo Finansów chce wyeliminować możliwość wyprowadzania z Polski zysków firm.
 

Wprowadzenie mechanizmów eliminujących możliwość przesuwania dochodów do spółek w rajach
podatkowych – przewiduje projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych, przyjęty przez rząd.
Rządowy projekt nowelizacji: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza przepisy przewidujące
opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych. Ma to eliminować wyprowadzaniu
z Polski zysków firm poprzez spółki położone w krajach o preferencyjnych systemach opodatkowania.
Projekt wprowadza definicję zagranicznej spółki kontrolowanej. Będzie to podmiot, mający 25 proc. udziału
w kapitale oraz głosu lub udziału w zysku, uzyskujący minimum 50 proc. przychodów o charakterze
finansowym, a ponadto położony w państwie o niskim poziomie opodatkowania (niższym o 25 proc.
od obowiązującej w Polsce stawki podatku dochodowego od osób prawnych).


Za zagraniczną spółkę kontrolowaną będzie także uznawany każdy podmiot położony w państwie, który
stosuje szkodliwą wobec Polski konkurencję podatkową oraz w krajach, z którymi nasz kraj nie stosuje
wymiany podatkowej. Wykaz takich państw będzie opublikowany w rozporządzeniu ministra finansów.


Pozostałe zmiany

Projekt doprecyzowuje sposób regulowania zobowiązań przez wykonanie świadczenia niepieniężnego.
W myśl proponowanych zmian dla podmiotu przekazującego świadczenie niepieniężne powstanie przychód
w wysokości wartości uregulowanego tym świadczeniem zobowiązania.
Projekt wyłącza dopuszczalność skorzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i innych dochodów
(przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.
Odroczeniu będą podlegały dochody z tytułu wniesienia, np. przez uczelnie wyższe czy twórców, do spółki
kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (patentu, praw autorskich, know-how)
na 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów bądź akcji.
Jeżeli płatnikowi zostanie przedłożony certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności, certyfikat ten
będzie dokumentował miejsce zamieszkania/siedziby podatnika przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia
jego wydania.


Ponadto zmianie ulegną zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku, tzw.
cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika przez opodatkowanie tych świadczeń
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak obecnie - według skali podatkowej.
Projekt przewiduje również nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku
uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie
służebności przesyłu.


- Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma stanowić potężne działo wymierzone w pozorne konstrukcje
prawne oraz nadużywanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustawodawca
parafrazując znane powiedzenie zdaje się kierować zasadą „chcesz mieć wpływy, to się zbrój”.
Wprowadzenie zmian posiada jednak drugie dno. Pozostawanie w tyle przez Ministerstwo Finansów
ze zmianami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, liche, powolne i wymagające inicjatywy urzędu,
działanie klauzuli zawartej w art. 199a Ordynacji podatkowej, często nieskuteczne w praktyce TIEA oraz
nieznajomość zagranicznych systemów podatkowych sprawia, że ustawodawca wybiera drogę na skróty.
Założenie jest dosyć proste. Zamiast kontroli u podatnika, tym razem to podatnik zasalutuje przed fiskusem.
Odkrywając wszystkie karty, będzie musiał zdać się na ocenę „niezależnego organu eksperckiego”,
finansowanego z budżetu państwa, którego przewodniczący ma być powoływany przez ... Ministra
Finansów. Swoją drogą Rada do spraw Unikania Opodatkowania będzie musiała zatrudnić bardzo mądrych
ludzi. Ocena skutków ekonomicznych i biznesowych zdarzenia, korzyści podatkowych, przepisów umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów lokalnych państwa siedziby konstrukcji prawnej
oraz obiektywny osąd subiektywnego zamierzenia przedsiębiorcy - wymagać będzie wielu talentów.
I to wszystko w państwie, w którym - w zależności od województwa - interpretacja indywidualna dotycząca
tego samego stanu faktycznego, w tym samym stanie prawnym wskazuje inne skutki podatkowe -

komentuje Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Zdjęcie punktu systemu Kancelarie Prawne Omega
Kancelaria Prawna Skarbiec, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów


POPULARNE NA FORUM

Pomysł na biznes - restauracja regionalna

Lady i regały, w tym lady i szafy mroźnicze czy witryny grzewcze dostaniecie w http://frigosystem.com.pl/ ze Szczecina. Firma jest mega solidna, sprzety działają...

52 wypowiedzi
ostatnia 27.05.2018
Ruszają regionalne targi franczyzy

Assignment Writing Service the writer affiliated with the writing companies are highly qualified as the criteria of being a professional writer is Master’s degree at least...

8 wypowiedzi
ostatnia 26.05.2018
Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018