31.01.2001

Orzecznictwo sądowe

Brak dokumentacji finansowo-księgowej (prawo pracy)

Wyrok Sądu Okręgowego XII Wydział Pracy w Warszawie (sygn. akt 799/99), opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 26.01.01, w dodatku „Prawo co dnia”. Z sentencji wyroku wynika, iż pracodawca powinien zwracać szczególną uwagę na dokładne prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, w szczególności dotyczącej rozliczeń należności pracowniczych, ponieważ w przypadku sporu to pracodawca powinien wykazać, że nie ciążą na nim należności wobec pracownika, w szczególności z tytułu zwrotu kosztów delegacji służbowych, niewypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz zasiłku chorobowego.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0