03.09.2014

Co kraj, to pracownik

Jeśli zatrudniasz obcokrajowców – przeczytaj, co zrobić, by chcieli dla ciebie pracować.

Oczekiwania i wyobrażenia pracowników o pracodawcach różnią się w zależności od stylu życia i stanu rozwoju gospodarki w państwie, z którego pochodzą. W krajach aspirujących do pozycji gospodarczych liderów pracownicy oczekują sprawiedliwego traktowania i wyższego wynagrodzenia, które pozwoli im na lepszy standard życia. Są nastawieni na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Natomiast w silnych gospodarkach i bogatszym społeczeństwie, zauważalna jest już mniejsza pogoń za samym pieniądzem, a z kolei większe zainteresowanie stabilizacją zawodową.

Dział PR PROFIT system

Oczekiwania pracowników mają bezpośrednie powiązanie ze stylem życia i stanem rozwoju gospodarki w kraju, z którego pochodzą.

Według najnowszego raportu firmy doradczej Staufen pracownicy różnią się również w ocenie czynników, które ich zdaniem, wpływają na ich atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców. Inaczej widzą je Niemcy mieszkający w stabilnym gospodarczo kraju, a jeszcze inaczej Chińczycy i Brazylijczycy, gdzie gospodarki dopiero niedawno nabrały rozpędu.

Stabilność czy rozwój zawodowy?

Jeśli zatrudniasz lub chcesz zatrudnić mieszkańca zachodniego brzegu Odry, musisz postawić na tzw. miękkie umiejętności w zarządzaniu. Według raportu firmy Staufen dla przeciętnego Niemca, który nie ukończył jeszcze 34. roku życia, najważniejsze jest sprawiedliwe traktowanie przez przełożonych. Za bardzo istotne uznało je 63 proc. badanych, a jako istotne 35 proc. Następna w kolejności jest gwarancja zatrudnienia, którą - jako bardzo ważną - określiło 54 proc. badanych, a za ważną uznało 41 proc. Chińczycy natomiast wskazywali najczęściej na dobrą płacę (48 proc. – bardzo ważna, 51 proc. – ważna) i sprawiedliwe traktowanie przez przełożonych. Niemniej ważne były dla nich również perspektywy rozwoju zawodowego oferowane przez firmy. Dla Brazylijczyków sprawiedliwe traktowanie i perspektywy rozwoju zawodowego, to sprawy kluczowe. Istotne są dla nich również szkolenia organizowane przez pracodawców.

– W państwach rozwijających się gospodarczo, pracownicy chcą życia na wyższym, niż mają obecnie poziomie, przez co oczekują lepszych pensji i sprawiedliwego traktowania. Chcą się także rozwijać. W bogatszych krajach, gdzie ludzie żyją na znacznie wyższym poziomie, ważniejsza jest dla nich stabilizacja zawodowa – komentuje Maciej Wiertel ze Staufen Polska.

Polscy pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, odpowiadają w sposób zbliżony do ich kolegów z Niemiec i Chin. Najbardziej liczą oni na wysokie zarobki – 80 proc. Znacznie mniejsze znaczenie mają dla nich szkolenia, które wskazało 37 proc. badanych oraz stabilna forma zatrudnienia – 34 proc.

– Cała trudność polega na pogodzeniu oczekiwań pracowników z tym, co chcą im zaoferować pracodawcy. Młody polski pracownik ma wysokie oczekiwania finansowe. Pracodawcy natomiast wymagają od niego dużej wiedzy praktycznej i zaangażowania. Warto poszukać kompromisu godzącego obie strony, poprzez wdrożenie modeli zarządzania, skupiających się na zasobach ludzkich i tym co najlepszego oraz w jakich warunkach ludzie mogą wnieść do organizacji – mówi specjalista ze Staufen Polska.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Anna Siedlecka

dziennikarz
Napisz do autora