12.09.2014

W 2015 przedsiębiorcom będzie trudniej

Ustępujący rząd zostawił przedsiębiorcom „prezent” na odchodne. Składki ZUS znacznie wzrosną.

Rząd premiera Tuska kończy kadencję, ale zdążył jeszcze przygotować ustawę budżetową na 2015 roku. Jej założenia nie ucieszą osób prowadzących działalność gospodarczą. Budżet przewiduje bowiem znaczne wzrosty składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystko dlatego, że rząd przyjął założenie o wzroście przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego -  a to od jego wysokości zależą poszczególne składki ZUS.
Jak wyglądają prognozy rządu? Przyjęta wartość przeciętnej płacy w 2015 roku ustalona została na poziomie 3 966 zł.  To aż o 220 zł więcej niż w obecnym roku. Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenie oblicza się w odniesieniu do tzw. podstawy wymiaru składek. Wynosi ona 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2 379,60 zł.

Oto, jak kształtują się poszczególne składki w 2015 roku:

Składki ZUS w 2015 roku. Fot. Zus.prox.pl

W 2015 roku każdego miesiąca będziemy wpłacać do ZUS o ponad 45 zł więcej. Źródło: zus.prox.pl

Suma daje 817,40 zł – kwotę o ponad 45 zł większą, niż w 2014 roku. Zestawienie nie zawiera stawki na ubezpieczenie zdrowotne,  bo jej wysokość liczy się od wskaźnika publikowanego w styczniu każdego roku. Jak szacuje portal zus.prox.pl można się jednak spodziewać, że wzrośnie ona o blisko 10 zł. Zamiast 270,40 zł będziemy płacić 280 zł. Jeśli zsumujemy to z resztą składek, otrzymamy kwotę bliską 1 100 zł. Przez cały rok na ZUS wydamy zatem 13,2 tys. zł – o 660 zł więcej, niż w tym roku.

(gum)