03.02.2015

Przedsiębiorco, będziesz miał łatwiej!

Rząd uprościł procedury zakładania firmy i skrócił czas oczekiwania na uzyskanie numerów NIP i REGON.

Ponieważ słynne „jedno okienko” i jego późniejsze modyfikacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a przedsiębiorcy musieli wpisywać te same dane na formularzach do różnych urzędów, zdecydowano się na dalsze uproszczenie procedur zakładania firmy. Nowe regulacje dotyczące rejestrowania spółek prawa handlowego weszły w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku, a wprowadza je ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161 ).

Grafika zamknięcie firmy. Fot. PROFIT system

Jedną z najważniejszych zmian, która ma ułatwić życie przedsiębiorcom, jest automatyczne nadawanie numerów NIP i REGON.

Numery NIP i REGON jeszcze przed zmianami były automatycznie nadawane firmie po dokonaniu wpisu do KRS-u. Teraz jednak wystarczy w KRS wypełnić jeden formularz, zamiast kilku. Za pomocą zintegrowanego systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Sądowy będzie przekazywał dane do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników oraz do rejestru REGON. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim mniej dokumentów do wypełnienia. Do wniosku o wpis do KRS nie trzeba już dołączać wniosków do GUS ani do US.

W formularzu trzeba będzie umieścić tylko podstawowe informacje dotyczące zakładanej firmy. Resztę danych (np. numer rachunku bankowego, dane kontaktowe) trzeba przekazać do Urzędu Skarbowego w ciągu 21 dni od momentu uzyskania wpisu w KRS.

Zanim w życie weszła nowa ustawa o KRS na uzyskanie wszelkich numerów i wpisów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej trzeba było czekać prawie miesiąc, chociaż już w tym czasie mogliśmy prowadzić działalność. Nowelizacja ustawy zdecydowanie ten czas skraca. Przedsiębiorca, który założy działalność gospodarczą po 1 grudnia 2014 roku będzie mógł ją prowadzić już od momentu uzyskania wpisu w KRS.

Rok 2015 przyniósł ze sobą również niższe koszty zakładania firmy. W kieszeni przedsiębiorcy może zostać 170 zł, wszystko dzięki temu, że rząd zniósł obligatoryjny obowiązek uzyskania potwierdzenia rejestracji VAT. Jeszcze w ubiegłym roku każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, który chciał być płatnikiem VAT, musiał uzyskać w Urzędzie Skarbowym potwierdzenie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. To potwierdzenie podlegało opłacie skarbowej w wysokości wspomnianych już wcześniej 170 zł. Od 1 stycznia 2015 obowiązek uzyskania takiego potwierdzenia został zniesiony. Teraz potwierdzenie będzie wydawane wyłącznie na wniosek zainteresowane przedsiębiorcy, a nie obligatoryjnie wszystkim.

Więcej porad dotyczących zakładania firmy znajdziesz w artykule Zakładamy własną firme - procedury krok po kroku. (mak)