Z dotacją łatwiej

Przedsiębiorca powinien opracować biznesplan i dołączyć go do wniosku o dofinansowanie. Zwiększy on jego szanse na uzyskanie dotacji.
Wtorek
16.06.2015
Urzędy pracy chcą z bezrobotnych zrobić przedsiębiorców. Pomagają w tym bezzwrotne dotacje – można otrzymać nawet 25 tys. zł.
 

Urzędy pracy motywują początkujących przedsiębiorców przyznają bezzwrotne dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Istnieje kilka warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać dotacje:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby go uzyskać;
  • być co najmniej trzy miesięce zarejestrowanym (w niektórych przypadkach urzędy ograniczają ten czas do miesiąca);
  • brak statusu studenta studiów stacjonarnych (możliwe jest natomiast studiowanie w trybie wieczorowym lub zaocznym);
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • osoba starająca się o dotację, nie odmówiła propozycji przyjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • bezrobotny, ubiegający się o dofinansowanie, nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku:
  • wnioskujący nie otrzymał innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Mimo że dotacje skierowane są do bezrobotnych, często ich beneficjentami są osoby, które wykorzystują "przerwę" między odejściem od wcześniejszego pracodawcy, a założeniem działalności. Dzięki rejestracji w urzędzie pracy mogą dać zastrzyk finansowy firmie, którą i tak planowali uruchomić.

Proces zdobywania dofinansowania z urzędu pracy może trwać od jednego do kilku miesięcy. Zależy to w dużej mierze od urzędu pracy, w którym został złożony wniosek. Terminy przyjęcia wniosku i podpisania umowy są najszybsze po pozytywnym rozpatrzeniu podania bezrobotny i urząd zawierają umowę w ciągu tygodnia. Podpisanie umowy musi odbyć się w ściśle określony sposób. Ubiegający się o dotację musi mieć poręczycieli, gwarantujących zwrot całej sumy w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dotrzymałby umowy. Następnie na konto wnioskodawcy wpływa kwota dofinansowania.

Wysokość dofinansowania jest ściśle uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zazwyczaj kwota dotacji waha się między czterokrotnością, a sześciokrotnością takiego wynagrodzenia. W kwietniu 2015 roku wynosiło ono 4.122,01 zł, łatwo więc obliczyć, że widełki dotacji to od 16.488.04 zł do 24.732.06 zł. Warto w tej kwestii zasięgnąć szczegółowych informacji w konkretnym urzędzie pracy.

– Wkład własny nie jest wymagany przy staraniu się o dotację, ale jest dodatkowym atutem mówi Andrzej Lazarowicz, prezes wFirma.pl, platformy księgowej online. – Niektóre urzędy zwracają uwagę na to, czy wnioskujący dysponuje nadprogramowymi środkami i kierują się ich wysokością przy przyznawaniu dofinansowania. Dobrze jest zatem zgromadzić choćby niewielką sumę lub innego rodzaju środki, na przykład wyposażenie biura czy samochód. Będzie to znak, że osoba wnioskująca angażuje się w tworzenie firmy i będzie sprawnym przedsiębiorcą.

Ciekawym aspektem dofinansowania z urzędu pracy jest okres, w którym należy wydać całość otrzymanej sumy. Jest on bardzo krótki, zaledwie 30 dni. Przedsiębiorca musi mieć dokładnie wyznaczone cele, ale także pewną sumę, dzięki której będzie mógł opłacić rachunki lub składki ZUS w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności, kiedy zyski nie są jeszcze ustabilizowane. Wszystkie dokumenty, które mogą poświadczyć umiejętności i wiedzę wnioskodawcy są dla niego szczególnie cenne w procesie zdobywania dofinansowania. Z pewnością urząd pracy chętniej przyzna dotację osobie, która interesuje się branżą swojej przyszłej firmy i szuka na ten temat informacji.

Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania z urzędu pracy jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

– Jednak prowadzenie przedsiębiorstwa wcześniej nie stanowi okoliczności, która dyskwalifikowałaby wnioskodawcę. Może nawet wpłynąć na jego korzyść, wskazuje bowiem na doświadczenie i wiedzę wnioskującego. Warto też zwrócić uwagę na lokalizację urzędu, do którego składamy wniosek – w mniejszych miejscowościach o wiele łatwiej zdobyć dotację, ponieważ jest tam mniejsza konkurencja wśród starających się o dotację dodaje Andrzej Lazarowicz.


/1/
ZOBACZ WIĘCEJ

POPULARNE NA FORUM

Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Jeśli ktoś z Was ma własny hotel i zastanawia się jak zwiększyć zyski z usług dodatkowych znajdujących się w hotelu to zachęcam do zajrzenia na...

229 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018