Z dotacją łatwiej

Przedsiębiorca powinien opracować biznesplan i dołączyć go do wniosku o dofinansowanie. Zwiększy on jego szanse na uzyskanie dotacji.
Wtorek
16.06.2015
Urzędy pracy chcą z bezrobotnych zrobić przedsiębiorców. Pomagają w tym bezzwrotne dotacje – można otrzymać nawet 25 tys. zł.
 

Urzędy pracy motywują początkujących przedsiębiorców przyznają bezzwrotne dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Istnieje kilka warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać dotacje:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby go uzyskać;
  • być co najmniej trzy miesięce zarejestrowanym (w niektórych przypadkach urzędy ograniczają ten czas do miesiąca);
  • brak statusu studenta studiów stacjonarnych (możliwe jest natomiast studiowanie w trybie wieczorowym lub zaocznym);
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • osoba starająca się o dotację, nie odmówiła propozycji przyjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • bezrobotny, ubiegający się o dofinansowanie, nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku:
  • wnioskujący nie otrzymał innego dofinansowania lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Mimo że dotacje skierowane są do bezrobotnych, często ich beneficjentami są osoby, które wykorzystują "przerwę" między odejściem od wcześniejszego pracodawcy, a założeniem działalności. Dzięki rejestracji w urzędzie pracy mogą dać zastrzyk finansowy firmie, którą i tak planowali uruchomić.

Proces zdobywania dofinansowania z urzędu pracy może trwać od jednego do kilku miesięcy. Zależy to w dużej mierze od urzędu pracy, w którym został złożony wniosek. Terminy przyjęcia wniosku i podpisania umowy są najszybsze po pozytywnym rozpatrzeniu podania bezrobotny i urząd zawierają umowę w ciągu tygodnia. Podpisanie umowy musi odbyć się w ściśle określony sposób. Ubiegający się o dotację musi mieć poręczycieli, gwarantujących zwrot całej sumy w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dotrzymałby umowy. Następnie na konto wnioskodawcy wpływa kwota dofinansowania.

Wysokość dofinansowania jest ściśle uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zazwyczaj kwota dotacji waha się między czterokrotnością, a sześciokrotnością takiego wynagrodzenia. W kwietniu 2015 roku wynosiło ono 4.122,01 zł, łatwo więc obliczyć, że widełki dotacji to od 16.488.04 zł do 24.732.06 zł. Warto w tej kwestii zasięgnąć szczegółowych informacji w konkretnym urzędzie pracy.

– Wkład własny nie jest wymagany przy staraniu się o dotację, ale jest dodatkowym atutem mówi Andrzej Lazarowicz, prezes wFirma.pl, platformy księgowej online. – Niektóre urzędy zwracają uwagę na to, czy wnioskujący dysponuje nadprogramowymi środkami i kierują się ich wysokością przy przyznawaniu dofinansowania. Dobrze jest zatem zgromadzić choćby niewielką sumę lub innego rodzaju środki, na przykład wyposażenie biura czy samochód. Będzie to znak, że osoba wnioskująca angażuje się w tworzenie firmy i będzie sprawnym przedsiębiorcą.

Ciekawym aspektem dofinansowania z urzędu pracy jest okres, w którym należy wydać całość otrzymanej sumy. Jest on bardzo krótki, zaledwie 30 dni. Przedsiębiorca musi mieć dokładnie wyznaczone cele, ale także pewną sumę, dzięki której będzie mógł opłacić rachunki lub składki ZUS w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności, kiedy zyski nie są jeszcze ustabilizowane. Wszystkie dokumenty, które mogą poświadczyć umiejętności i wiedzę wnioskodawcy są dla niego szczególnie cenne w procesie zdobywania dofinansowania. Z pewnością urząd pracy chętniej przyzna dotację osobie, która interesuje się branżą swojej przyszłej firmy i szuka na ten temat informacji.

Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania z urzędu pracy jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

– Jednak prowadzenie przedsiębiorstwa wcześniej nie stanowi okoliczności, która dyskwalifikowałaby wnioskodawcę. Może nawet wpłynąć na jego korzyść, wskazuje bowiem na doświadczenie i wiedzę wnioskującego. Warto też zwrócić uwagę na lokalizację urzędu, do którego składamy wniosek – w mniejszych miejscowościach o wiele łatwiej zdobyć dotację, ponieważ jest tam mniejsza konkurencja wśród starających się o dotację dodaje Andrzej Lazarowicz.


/1/
ZOBACZ WIĘCEJ

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

If I breed your dog so will you write my essay for me.

119 wypowiedzi
ostatnia 18.08.2018
Biznes po stronie dobra

Kolkata escorts Escorts in Kolkata Kolkata escort girls Call girls in Kolkata Kolkata call girls Independent escorts in kolkata Independent kolkata escorts Kolkata Escort...

28 wypowiedzi
ostatnia 18.08.2018
Grosz Polski - nowa sieć handlowa

Many thanks for sharing this very diverse opinion post where each expert has no doubt shared his best knowledge on the topic. Have more success in your journey. hide online

4 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
zaszyty polityk

Tak sobie pomyślałem bo co rusz słychać jak to sie politycy świetnie bawią na imprezach a potem zalani reprezentują swój lud w sejmie czy urzędach. A gdyby tak ich...

1 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
No comment

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. gta 5 cheats

5 wypowiedzi
ostatnia 14.08.2018
Biznes po stronie dobra

Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts...

28 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Biznes po stronie dobra

[url=http://www.renudas.in]Kolkata Escort[/url] http://renudas.in/ Kolkata Escorts

28 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018
Biznes po stronie dobra

Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts...

28 wypowiedzi
ostatnia 13.08.2018