13.07.2015

Przedsiębiorcy pojadą taniej

1 lipca 2015 roku zmienił się sposób rozliczania VAT-u od aut służbowych. Rewolucji nie ma, ale odliczymy trochę więcej.

Zmiany podatkowe dotyczą aut o wadze poniżej 3,5 tony. Obejmą przedsiębiorców, którzy wykorzystują auta zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Na czym polegają?

Samochody na autostradzie. Fot. Freeimages.com, mzacha

Od 1 lipca właściciele firmowych samochodów do 3,5 tony będą mogli odliczyć 50 proc. kwoty VAT-u naliczonego od wydatków na paliwo. Do tej pory nie było to możliwe.

Dotychczas właściciele firmowych samochodów mogli odliczyć 50 proc. kwoty VAT-u naliczonego od wydatków związanych z nabyciem, importem czy tych dotyczących używania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Odliczenia dotyczyły też kosztów eksploatacji, ale bez zakupu paliwa. Teraz ten wyjątek został wyłączony. Przedsiębiorca jeżdżący samochodem do 3,5 tony i korzystający z niego zarówno w pracy, jak i poza nią, będzie mógł od faktury za paliwo odliczyć połowę zapłaconego VAT-u.
– Odliczenie podatku VAT od paliwa w przypadku przedsiębiorców użytkujących pojazdy do celów mieszanych, będzie możliwe po raz pierwszy od początku obowiązywania w Polsce przepisów o podatku od towarów i usług (1993 r.). Jest to przepis, z którego skorzystają wszyscy przedsiębiorcy użytkujący tego typu pojazdy w działalności gospodarczej – w tym klienci firm leasingowych – zaznacza Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. 

Nie zmienią się przepisy dotyczące aut używanych wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy będą nadal mogli nadal odliczyć pełny VAT zarówno od paliwa jak i innych wydatków eksploatacyjnych, ale pod warunkiem, że prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tzw. „kilometrówki".

Ustawa określa, że ewidencja powinna zawierać liczny zestaw danych, jak np. wpis numeru rejestracyjnego pojazdu, stan licznika przebiegu na dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem dotyczący każdego wykorzystania pojazdu.
– Rozległość i szczegółowość ewidencji przebiegu pojazdu, a także ryzyka z tytułu błędnej interpretacji przez podatnika zdarzeń jako wykonywanych w celach prowadzonej działalności gospodarczej i wysokie kary, jakie z tego tytułu grożą, często zniechęcają przedsiębiorców do tego typu odliczeń i w efekcie poprzestają na mieszanym użytkowaniu pojazdu. Dzięki nowym przepisom, po 1 lipca także ci przedsiębiorcy zapłacą za paliwo mniej – dodaje Andrzej Sugajski.

Przedsiębiorcy  wykorzystujący pojazdy wyłącznie do działalności gospodarczej, mają także obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o pojazdach (VAT 26)  dla których prowadzą ewidencję w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie dotrzymany, urząd skarbowy uzna, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, dopiero od dnia złożenia druku. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji informacji VAT-26, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.