09.07.2002

Przedsiębiorcy muszą uważać z reklamą

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł zakazać przedsiębiorcy nieuczciwej reklamy, nawet jeszcze w tym roku.

Posłowie zaakceptowali w piątek dwie z czterech senackich poprawek do znowelizowanej 23 maja 2002 r. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jedną z nich nowela wejdzie w życie po czterech miesiącach od ogłoszenia, a nie jak pierwotnie przyjął Sejm od 1 stycznia 2003 r.

W myśl ustawy przedsiębiorcy, którzy nie informują rzetelnie klientów o towarze, zachęcają do kupna nieuczciwą reklamą, będą dodatkowo odpowiadać. Praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może zakazać im prezes UOKiK. Przedsiębiorca odpowiada za niezależnie od odpowiedzialności, jaką przewidują inne przepisy, w tym o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która pozwala prezesowi UOKiK jedynie pozywać nieuczciwe firmy do sądu.

Teraz prezes będzie mógł zakazać (na wydanie takiej decyzji ma dwa miesiące) firmom: udzielania klientom nierzetelnej i niepełnej informacji o towarze (usłudze); mylącej reklamy; stosowania nadal niedozwolonych klauzul w umowach, wpisanych do rejestru UOKiK. Od decyzji prezesa UOKiK będzie można odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (chodzi o obecny Sąd Antymonopolowy, nowela zmienia jego nazwę). (...)

Więcej: Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, 9 lipca 2002, „Prawo co dnia”

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0