24.12.2015

Napływa fala unijnych pieniędzy

Wystartowały długo oczekiwane konkursy z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Kto, na co i gdzie może ubiegać się o unijne środki?

Od wielu miesięcy przedsiębiorcy z niecierpliwością czekali na możliwość ubiegania się o bezzwrotne dotacje unijne. Zarówno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i Instytucje Pośredniczące w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłosiły pierwsze konkursy.

Banknoty Euro Fot. Pixabay.com

Najwięcej środków dla mikro, małych i średnich – ponad 30 mld euro – dostępnych jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

W przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy budżetowej najwięcej środków dla mikro, małych i średnich – ponad 30 mld euro – dostępnych jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każde województwo stworzyło własny regionalny program w oparciu o lokalną strategię rozwoju i tzw. Inteligentne Specjalizacje, czyli branże i sektory, które mają być kołem zamachowym lokalnej gospodarki. I to w ramach RPO rozegra się największa walka o zdobycie środków na rozwój firm. Ponadto o środki można ubiegać się w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), choć są zdecydowanie trudniejsze do zdobycia tych z RPO oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Pieniędzy dla firm w formie bezzwrotnych dotacji jest jeszcze więcej, niż było dotychczas. Polskie przedsiębiorstwa mają historyczną szansę na ogromny rozwój i zbudowanie trwałych przewag konkurencyjnych na wiele lat. Czy ją wykorzystają, zależy od ich pomysłowości, gotowości do zmian, zbudowaniu dobrej strategii, ale przede wszystkim znalezienia specjalistów posiadających umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zakresie aplikowania o bezzwrotne środki unijne.

Przyszłość w innowacjach

Zdecydowana większość programów operacyjnych kładzie nacisk na wybór projektów, które zakładają wdrożenie na rynek innowacji. Przy tym warte podkreślenia jest, że niekoniecznie sam produkt czy usługa muszą być nowe czy znacząco ulepszone. Innowacyjność rozumiana jest bardzo szeroko i często w odniesieniu do samej firmy. Przedsiębiorcy korzystający ze środków unijnych mają możliwość wprowadzania innowacji procesowych, odnoszących się do nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji czy dostaw, innowacji marketingowych czy też innowacji organizacyjnych. Środki unijne mają pobudzić firmy do wprowadzania zmian i nowości. Innowacyjne rozwiązania – produkty/usługi, procesy, przez marketing i samą organizację – mogą być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, mogą powstać we współpracy z innymi firmami oraz uczelniami, ale też mogą zostać kupione na zewnątrz. Mówimy tu zarówno o kupnie maszyn i urządzeń o nowych lub znacząco ulepszonych parametrach technicznych lub użytkowych, jak i o nabyciu środków niematerialnych i prawnych, tj.: oprogramowanie, know-how, licencje, patenty, usługi szkoleniowe czy marketingowe. Wspólnym mianownikiem jest wdrożenie innowacji na rynek. Chodzi o to, aby nowe produkty/usługi czy rozwiązania nie pozostały świetnymi pomysłami na papierze, ale stały się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Klucz do rozwoju polskich MŚP

Jednym z najważniejszych priorytetów inwestycyjnych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 jest wsparcie internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Eksport jest ważnym motorem wzrostu polskiej gospodarki ostatnich lat, ale głównie za sprawą dużych przedsiębiorstw. Środki unijne mają zachęcić do umiędzynaradawiania swojej działalności firmy, które dotychczas rozwijały się głównie w kraju. Dotacje przeznaczone dla przedsiębiorstw pragnących wejść na nowe rynki zagraniczne dostępne są prawie we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw, a dodatkowo w ramach Inteligentnego Rozwoju i Polski Wschodniej. Środki otrzymać można na działania, tj.: wyszukanie klientów na rynkach zagranicznych, udział w targach i misjach zagranicznych, promocję i szerokie działania marketingowe na wybranych rynkach docelowych. Wymogiem większości programów jest posiadanie przez przedsiębiorcę już na etapie składania wniosku o dofinansowanie tzw. Planu Rozwoju Eksportu, czyli szczegółowej strategii wejścia na wybrane rynki.   

Ważnym programem wspierającym przedsiębiorców ściany wschodniej jest Program Operacyjny Polska Wschodnia. Przeznaczony jest dla firm z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Środki w ramach POPW zostaną przeznaczone głównie na: podniesienie jakości wzornictwa, platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw,  tworzenie produktów sieciowych, ponadregionalne powiązania kooperacyjne czy wreszcie wdrożenie innowacji w firmach. Na program przeznaczono ponad 8 mld zł, co przy wysokich poziomach dofinansowań czyni go bardzo atrakcyjnym dla firm.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Przy tak dużej liczbie i różnorodności programów operacyjnych kluczowe dla wielu przedsiębiorców stało się pytanie: jak można znaleźć konkurs dopasowany do własnych planów inwestycyjnych i możliwości rozwoju? Najważniejszym krokiem przedsiębiorców myślących o ubieganiu się o unijne dotacje powinno być znalezienie lokalnych specjalistów posiadających wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie pozyskiwania dofinansowań z UE. Przynajmniej kilka firm na rynku świadczy usługi w zakresie bezpłatnych konsultacji, na których przedsiębiorcy mogą darmowo zapoznać się ze specyfiką korzystania ze środków europejskich, poznać programy operacyjne, dowiedzieć się, na co i ile mogą otrzymać środków, a także jakie wymogi muszą spełnić, aby dostać dotację. Jak wspomniano na wstępie artykułu, zdecydowana większość środków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostępna jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dlatego warto znaleźć lokalną placówkę wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu dotacji w ramach RPO danego województwa.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0