09.08.2002

Ceny na widoku

Zmiany przepisów dotyczących zasad uwidaczniania cen towarów i usług

Dnia 19 lipca 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobów oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży [Dz. U. z 2002 r., nr 99, poz. 894].

Zgodnie z rozporządzeniem towary oferowane w miejscu sprzedaży powinny być opatrzone informacjami wskazującymi ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych należy umieścić również nazwę producenta oraz inne informacje identyfikujące dany produkt. Także na towarach znajdujących się w miejscach wystawowych konieczne jest uwidocznienie cen. Wywieszki muszą być widoczne dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w ich bliskości.

Rozporządzenie odnosi się również do przedsiębiorstw gastronomicznych, w których powinny być wywieszane cenniki zawierające ceny potraw, datę wystawienia, pełna nazwę potrawy lub wyrobu, określenie ilości nominalnej potrawy lub wyrobu. Reklamując towar (np. reklama telewizyjna, prasowa, prezentacje) należy podać także jego cenę, towary oferowane po cenach promocyjnych powinny być opatrzone ceną dotychczasową (skreśloną) oraz obniżoną.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się także do zakładów świadczących usługi, stacji benzynowych. Przedsiębiorcy mają trzy miesiące na dostosowanie się do wymagań wynikających z rozporządzenia.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0