09.08.2002

Skargi byłych członków zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.07.2002r., dotyczący zaskarżania uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd orzekł, iż były członek zarządu sp. z o.o. może zaskarżyć uchwałę jej wspólników tylko wtedy, jeżeli jest wspólnikiem. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe tylko wówczas, jeżeli osoba skarżąca głosowała przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0