09.08.2002

Zasiłki chorobowe po ustaniu pracy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.dotyczący zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy.

Zgodnie z wyrokiem pracownik, który w ostatnim miesiącu zatrudnienia przebywał na urlopie bezpłatnym, a przed upływem 14 dni od ustania stosunku pracy stał się niezdolny do pracy, nie nabywa prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0