15.03.2016

Firmy zapłacą mniejszy podatek?

Rząd rozważa obniżkę CIT. Kto na niej skorzysta?

Na razie jest jeszcze za wcześnie, by cieszyć się niższymi podatkami. Niewykluczone jednak, że rząd da taki powód do radości. Obecnie opiniowany jest projekt ustawy zmieniającej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.  

Ręce liczą kasę

Według wstępnego projektu ustawy, obniżoną stawkę CIT w wysokości 15 proc. zapłaciłyby nowe firmy (w pierwszym roku działalności) oraz przedsiębiorstwa, których obrót nie przekracza 1,2 mln euro.

Przedsiębiorców szczególnie dotyczą zmiany dotyczące CIT (Corporate Income Tax – podatek od osób prawnych). Dotyka on przede wszystkim spółki kapitałowe, czyli każdą spółkę z ograniczoną działalnością oraz spółkę akcyjną. Jednak nie tylko – do osób prawnych, które objęte są podatkiem od osób prawnych, należą również fundacje stowarzyszenia lub spółdzielnie. Ponadto podatnikami CIT są też niektóre jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na przykład wspólnoty mieszkaniowe, szkoły i placówki oświatowe, a także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulowanymi ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych podatników podatku CIT obowiązuje jedna stawka wynosząca 19 proc.  podstawy opodatkowania. Niezależnie od tego, czy kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł, czy 1 mln zł, każdego obowiązuje taka sama stawka podatku. Jest ona również jednolita bez względu na przychody osiągane przez spółkę.
Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którego zapisy planowo mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., przewiduje rozszerzenie katalogu stawek podatku CIT do dwóch. Utrzymałby on obecnie obowiązującą stawkę 19 proc., dodałby jednak stawkę 15 proc. dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (obowiązywałaby ona w pierwszym roku podatkowym) – mówi Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl

Kim zatem według ustawy o CIT jest mały podatnik? To podatnik, u którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży (czyli wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro w przeliczeniu na złote według określonego w ustawie kursu. W roku 2016 ten limit w złotówkach wynosi 5 092 000.

Projekt ustawy przewiduje jednak wyjątki, w których przypadku nie będzie obowiązywała obniżona stawka 15 proc. podatku CIT.
Dotyczy to m.in. podatników podatku dochodowego od osób prawnych utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału spółki, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jednak wyłącznie w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym tłumaczy Andrzej Lazarowicz.