Firmy zapłacą mniejszy podatek?

Według wstępnego projektu ustawy, obniżoną stawkę CIT w wysokości 15 proc. zapłaciłyby nowe firmy (w pierwszym roku działalności) oraz przedsiębiorstwa, których obrót nie przekracza 1,2 mln euro.
Wtorek
15.03.2016
Rząd rozważa obniżkę CIT. Kto na niej skorzysta?
 

Na razie jest jeszcze za wcześnie, by cieszyć się niższymi podatkami. Niewykluczone jednak, że rząd da taki powód do radości. Obecnie opiniowany jest projekt ustawy zmieniającej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.  

Przedsiębiorców szczególnie dotyczą zmiany dotyczące CIT (Corporate Income Tax – podatek od osób prawnych). Dotyka on przede wszystkim spółki kapitałowe, czyli każdą spółkę z ograniczoną działalnością oraz spółkę akcyjną. Jednak nie tylko – do osób prawnych, które objęte są podatkiem od osób prawnych, należą również fundacje stowarzyszenia lub spółdzielnie. Ponadto podatnikami CIT są też niektóre jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na przykład wspólnoty mieszkaniowe, szkoły i placówki oświatowe, a także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulowanymi ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych podatników podatku CIT obowiązuje jedna stawka wynosząca 19 proc.  podstawy opodatkowania. Niezależnie od tego, czy kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł, czy 1 mln zł, każdego obowiązuje taka sama stawka podatku. Jest ona również jednolita bez względu na przychody osiągane przez spółkę.
Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którego zapisy planowo mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., przewiduje rozszerzenie katalogu stawek podatku CIT do dwóch. Utrzymałby on obecnie obowiązującą stawkę 19 proc., dodałby jednak stawkę 15 proc. dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (obowiązywałaby ona w pierwszym roku podatkowym) – mówi Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl

Kim zatem według ustawy o CIT jest mały podatnik? To podatnik, u którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży (czyli wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro w przeliczeniu na złote według określonego w ustawie kursu. W roku 2016 ten limit w złotówkach wynosi 5 092 000.

Projekt ustawy przewiduje jednak wyjątki, w których przypadku nie będzie obowiązywała obniżona stawka 15 proc. podatku CIT.
Dotyczy to m.in. podatników podatku dochodowego od osób prawnych utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału spółki, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jednak wyłącznie w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym tłumaczy Andrzej Lazarowicz.


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018