09.08.2002

Przedsiębiorcy chcą zmian

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych proponuje ponad 70 zmian do kodeksu spółek handlowych.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych proponuje ponad 70 zmian do kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nimi np. sądy nie będą mogły żądać od spółek niezliczonych oświadczeń i dokumentów przy ich rejestracji. Projekt właśnie przedstawiono rządowi (...)

Obowiązujący od 1 stycznia 2001 r. kodeks spółek handlowych zastąpił kodeks handlowy z 1934 r. Dostosował polskie przepisy do prawa wspólnotowego, wprowadził też nowe typy spółek. Konfederacja proponuje zmiany, które mają usprawnić funkcjonowanie spółek, m.in. uprościć procedury zawiadamiania o zgromadzeniach wspólników oraz ich protokołowania; ograniczyć badania wniosków rejestrowych spółek przez sądy tylko do tego, co jest niezbędne, oraz znacznie przyspieszyć ich rozpoznawanie (sądy miałyby na to 14 dni, a w sprawach skomplikowanych miesiąc). Sąd nie badałby prawidłowości opisu przedmiotu działalności spółki z Polską Klasyfikacją Działalności (Konfederacja uważa, że sprawę tę należy pozostawić organom spółki i wspólnikom). Co do przymusowego przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne, według PKPP, obowiązek taki miałyby spółki cywilne, których roczne obroty w ciągu kolejnych dwóch lat przekroczyły 800 tys. euro, a nie jak dotychczas – 400 tys. euro (...)

Konfederacja proponuje więc zmienić przepisy, które obciążają przedsiębiorstwa dużymi kosztami, m.in. księgowymi i prawnymi, zmuszają firmy do spełniania różnych formalnych wymogów, nie mających uzasadnienia w rzeczywistości. (...)

Więcej: Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, 24 sierpnia 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0