19.08.2002

Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej

Weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej

Dnia 4 sierpnia 2002 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy zakładają zniesienie zakazu ustanowionego w art. 163 ust. 2 do udzielania sublicencji na używanie znaku towarowego. Prawo własności przemysłowej w dotychczasowym brzmieniu nie przewidywało bowiem możliwości udzielenia sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedsiębiorca, który używa cudzego znaku na podstawie licencji będzie mógł upoważnić kolejnego przedsiębiorcę do posługiwania się tym znakiem, czyli udzielić sublicencji. Zgodnie z nowelą sublicencja może być udzielona jedynie w zakresie, w jakim przysługuje licencjobiorcy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0