Ustawa o podpisie elektronicznym

Poniedziałek
02.09.2002
Weszła w zycie ustawa określająca warunki stosowania podpisu elektronicznego
 
Dnia 16 sierpnia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. z 2001 r., nr 130, poz. 1450, dalej „Ustawa”]. Wraz z Ustawą weszły w życie rozporządzenia wykonawcze. Ustawa określa warunki stosowania podpisu elektronicznego, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami, które te usługi świadczą.

Zgodnie z ustawą podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Ustawa odróżnia bezpieczny podpis elektroniczny, który odpowiada światowym wymaganiom i podlega wyłącznej kontroli osoby składającej podpis. Za taki podpis uważany jest podpis elektroniczny, który:

  1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
  2. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  3. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Zgodnie z ustawą osoba składająca podpis elektroniczny to osoba fizyczna posiadająca urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki nie posiadającej osobowości prawnej. Certyfikatem w myśl ustawy jest elektroniczne zaświadczenie umożliwiające identyfikację danych z osobą do której są przyporządkowane. Natomiast zaświadczenie certyfikacyjne to elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Poświadczenie elektroniczne ma natomiast służyć identyfikacji podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne.

Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, który m.in. wydaje i unieważnia zaświadczenia certyfikacyjne, nakłada kary przewidziane w ustawie. Minister przeprowadza kontrolę z urzędu lub na żądanie prokuratora lub sądu, albo innych upoważnionych organów państwowych. Ustawa przewiduje szereg kar za naruszenie jej przepisów, m.in. karę grzywny wysokości do 1.000.000 zł przewidzianą w art. 45 Ustawy za świadczenie usług certyfikacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom tych usług.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018