19.07.2016

Fiskus na tropie cwaniaków

15 lipca 2016 weszła w życie ustawa wprowadzająca klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Co z niej wynika dla przedsiębiorców?

Klauzula stanowić ma narzędzie do walki z agresywną optymalizacją podatkową. Po jej wprowadzeniu władze podatkowe zyskają możliwość pominięcia skutków prawnych czynności dokonanej przez podatnika, jeżeli stwierdzą, że służyła ona przede wszystkim osiągnięciu korzyści podatkowej. Innymi słowy, jesli fiskus uzna, że np. pewne operacje finansowe nie były podyktowane kwestiami operacyjnymi, a jedynie chęcią zapłaty niższego podatku, to po prostu nie zostaną one uwzględnione przy naliczaniu zobowiązań. W ocenie ustawodawcy nowe prawo pozwoli rozróżnić, co jest legalną optymalizacją podatkową, a co stanowi działania sztuczne, które nie mogą być tolerowane.

Ręce liczą kasę

Wyłączone spod stosowania klauzuli będą sprawy, w których korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł.

Organem podatkowym uprawnionym do stosowania klauzuli jest minister finansów. W sprawach, w których uzna, że możliwe jest jej użycie, wszczynać będzie postępowania podatkowe lub przejmować do dalszego prowadzenia od innych organów. Co ważne dla małych przedsiębiorców, wyłączone spod stosowania klauzuli będą sprawy, w których korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. Spać spokojnie mogą też podatnicy, którzy uzyskali tzw. opinię zabezpieczającą. Wydaje ją Minister Finansów, ale trzeba dokładnie opisać dokonywaną czynność i wnieść opłatę za złożenie wniosku  20 tys. zł.

Klauzuli nie stosuje się też w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Minister finansów w trakcie prowadzonego postępowania, a podatnik w odwołaniu od wydanej decyzji, będą mogli zwrócić się do Rady ds. przeciwdziałania unikaniu opodatkowania o wydanie niewiążącej oceny zasadności zastosowania klauzuli. Rada stanowić ma niezależny panel ekspercki, w skład którego wejdą przedstawiciele Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, szkół wyższych, NSA, KWRiST, RDS i KRDP.

Ustawa już spotyka się ze słowami krytyki. W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan jej wprowadzenie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
– Nieprecyzyjny, trudny w interpretacji przepis, w połączeniu z pozornymi instytucjami zabezpieczającymi podatników, spowodować może wiele sporów ministra finansów z przedsiębiorstwami – napisała w komunikacie organizacja.