Firma nie tylko dla spółek

Poniedziałek
02.09.2002
Jeżeli projekt nowelizacji kodeksu cywilnego stanie się obowiązującym prawem, znacznie poszerzy się krąg podmiotów uprawnionych do używania firmy w obrocie
 
Jak poinformowała Rzeczpospolita z chwilą wejścia w życie nowelizacji znacznie poszerzy się krąg podmiotów uprawnionych do używania firmy w obrocie. W myśli bowiem projektu firma to oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca, a więc nie tylko spółka prawa handlowego, lecz i osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje przymiot zdolności prawnej, która we własnym imieniu, zarobkowo oraz w sposób zorganizowany i ciągły prowadzi działalność gospodarczą (prowadzi przedsiębiorstwo).

Projekt wprowadza odrębne zasady konstruowania firmy dla osób fizycznych i prawnych (zgodnie z art. 33 § 2 przepisy o osobach prawnych stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi) oraz wyraźnie określa wymagania dotyczące brzmienia firmy oddziału osoby prawnej. Zgodnie z projektem:

  1. firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko (nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu),
  2. firmą osoby prawnej jest jej nazwa (nazwa powinna zawierać określenia wskazujące rodzaj osoby prawnej, które może być podane w skrócie),
  3. firma osoby prawnej powinna zawierać jej pełną nazwę oraz określenie oddziału, a w szczególności miejscowość, w której oddział ma siedzibę

Zgodnie z k. h. każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm wpisanych lub zgłoszonych wcześniej do rejestru w tej samej miejscowości. W myśl natomiast projektu firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od innych na tym samym rynku. Niestety projektodawca nie definiuje pojęcia „ten sam rynek”, co może wywołać liczne kontrowersje przy jego interpretacji.

Więcej:Rzeczpospolita, Joanna Sitko, 27 sierpnia 2002


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018