Słownik franczyzy i biznesu: Akcje na okaziciela

Akcja na okaziciela jest najczęściej spotykanym rodzajem akcji.

Uprawnienia z akcji na okaziciela przysługują każdemu posiadaczowi akcji, który ją okaże. W obrocie publicznym, w tym na giełdzie papierów wartościowych, handluje się akcjami na okaziciela.