Słownik franczyzy i biznesu: Analiza opłacalności przedsiewzięcia

Analiza ekonomiczna przeprowadzona przed wdrożeniem przedsięwzięcia gospodarczego i mająca na celu ustalenie, w oparciu o wszelkie dostępne informacje, czy przewidywania odnośnie rozwoju inwestycji i przyszłych zysków spełniają oczekiwania inwestora.