Słownik franczyzy i biznesu: Analiza swot

Analiza przedsięwzięcia gospodarczego dokonana w oparciu o cztery elementy: "mocne strony" (strenghts), "słabe strony" (weaknesses), "szanse" (opportunities) i "zagrożenia" (threats).