Słownik franczyzy i biznesu: Arbitraż

Metoda rozwiązywania sporów pomiędzy stronami umowy z pominięciem sądów powszechnych, polegająca na wyznaczeniu ekspertów w danej dziedzinie, których zadaniem jest doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Najczęściej arbitraż jest tańszy i szybszy niż postępowanie sądowe.