Słownik franczyzy i biznesu: Break-even

Moment, w którym przychody osiągane z działalności gospodarczej osiągają taką samą wysokość jak koszty, w konsekwencji czego przedsiębiorstwo osiąga zerowe saldo finansowe.