Słownik franczyzy i biznesu: Broker

Osoba, która pośredniczy przy zawieraniu przez strony umowy lub przy podejmowaniu przez nie wspólnej działalności gospodarczej.