Słownik franczyzy i biznesu: Czynsz

Suma płacona w regularnych odstępach czasu za najem lub dzierżawę majątku w okresie trwania umowy najmu lub dzierżawy.