Słownik franczyzy i biznesu: Dywidenda

Dywidenda, to wypłata przez spółkę zysku jej udziałowcom/akcjonariuszom.

Najczęściej akcjonariusze/udziałowcy nie dzielą całego zysku pomiędzy siebie, ale pozostawiają część w spółce.