Słownik franczyzy i biznesu: Jednostka pilotażowa

Jednostka systemu franczyzowego uruchamiana przez franczyzodawcę w celu sprawdzenia jego koncepcji działalności franczyzowej.

Pełni ona wiele funkcji, m.in. weryfikuje założenia dotyczące marketingu oraz relacji franczyzodawca – franczyzobiorca, wzbogaca o doświadczenia w praktycznej działalności, umożliwia określenie potrzeb informacyjnych dla rachunkowości, zarządzania itp.