Słownik franczyzy i biznesu: Kurs wymiany

Kurs wymiany waluty jednego państwa na walutę innego państwa ustalany przez poszczególne banki i instytucje finansowe z uwzględnieniem bieżącej sytuacji na rynku walutowym na podstawie różnych wskaźników ekonomicznych charakteryzujących sytuację gospodarczą danego państwa.