Słownik franczyzy i biznesu: Licencja znaku towarowego

Umowa licencyjna, na mocy której podmiot uprawniony z rejestracji znaku towarowego upoważnia inny podmiot do korzystania z tego znaku.