Słownik franczyzy i biznesu: List intencyjny

Dokument stwierdzający zamiar dokonania lub zaniechania dokonania jakiejś czynności przez strony.

Dokument taki nie tworzy prawnie wiążących zobowiązań między stronami, choć często bywa uwzględniany w preambule umowy ostatecznej w celu potwierdzenia podstawowych zagadnień uzgodnionych między stronami.