Słownik franczyzy i biznesu: Majątek, aktywa

Przedmiot prawa własności mający wartość, którą można wyrazić w pieniądzu.

Majątek (aktywa) spółki obejmuje majątek trwały, aktywa niematerialne (np. patenty), aktywa bieżące (środki obrotowe), ukryte i płynne.