Słownik franczyzy i biznesu: Osoba prawna

Podmiot posiadający osobowość prawną; tj.

zdolność do wyrażania woli i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, jak również posiadająca zdolność procesową.