Słownik franczyzy i biznesu: Podatek

Zobowiązania przedsiebiorstwa/osoby fizycznej wobec organów rządowych.

Wśród podatków najważniejszych dla działalności gospodarczej można wyróżnić następujące rodzaje podatków: dochodowy (income tax), od wartosci dodanej (VAT - value added tax), od nieruchomości (real estate tax).