Słownik franczyzy i biznesu: Prawnie zastrzeżone znaki

Znaki, nazwy firmy, logo, symbole, emblematy i inne cechy, które odróżniają przedsiębiorstwo, firmę od jego konkurentów i korzystają z ochrony na mocy odpowiednich przepisów prawa.