Słownik franczyzy i biznesu: Produkty uboczne

Dodatkowe produkty wytworzone w toku podstawowej działalności przedsiębiorstwa, np.

podstawowym produktem tartaku są deski, ubocznym trociny.