Słownik franczyzy i biznesu: Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie na temat kondycji finansowej podmiotu gospodarczego zawierające zestawienie wydatków i dochodów podmiotu w okresie objętym sprawozdaniem.