Słownik franczyzy i biznesu: Spółka macierzysta

Spółka holdingowa innej spółki lub grupy spółek.

Spółka holdingowa kontroluje inne spółki (spółki zależne) poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność większości akcji/udziałów w spółkach zależnych.