Słownik franczyzy i biznesu: Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne sporządzane przez zarząd spółki dla jej udziałowców oraz innych osób upoważnionych do uzyskania kopii takiego dokumentu.

Z reguły sprawozdanie zawiera bilans spółki zweryfikowany przez biegłego rewidenta, rachunek zysków i strat oraz raport biegłego rewidenta.