Słownik franczyzy i biznesu: Sprzedaż

Zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na nabywcę własności przedmiotu umowy, a nabywcy do odebrania takiego przedmiotu i zapłacenia określonej ceny.