Słownik franczyzy i biznesu: Stopa procencowa

Stopa procentowa, według której będą naliczane odsetki od pożyczki lub lokaty.