Słownik franczyzy i biznesu: System agencyjny

System agencyjny oznacza koncepcję organizacji punktów handlowych lub usługowych, prowadzonych przez agentów, którzy zbywają towary będące własnością zleceniodawcy lub świadczą usługi w imieniu i na rzecz dającego zlecenie.