Słownik franczyzy i biznesu: Ujawnienie

Wprowadzony przez ustawodawstwa niektórych państw obowiązek ujawnienia przez franczyzodawcę przed zawarciem umowy franczyzowej z franczyzobiorcą wszelkich danych dotyczących jego systemu franczyzowego.