Słownik franczyzy i biznesu: Umowa

Prawnie wiążący kontrakt pomiędzy dwiema lub więcej stronami.